King Of Defender

NPH: GameOH

Hướng dẫn liên kết tạo tài khoản 11 Mar, 2022

Bước 1 : Chọn biểu tượng hình người  góc màn hình Bước 2 : Chọn kết nối tài khoản

Bước 3 : Chọn EmailBước 4 : Nhập email và mật khẩu muốn tạo sau đó chọn kết nối 

Vậy là đã tạo xong có thể đăng nhập trên trang chủ game để nạp thẻ hay sử dụng !